Přečtetě si, co je u nás nového …

Desatero důvodů, proč studovat na naší škole

 1. Bezplatné studium
  Nevybíráme školné v denním studiu, neboť si myslíme, že žáci by měli mít na všech školách stejné podmínky ke vzdělávání.
 2. Výhody malé školy
  Všichni se tu dobře známe, jsme školou rodinného typu. Proto je možné lépe a rychleji reagovat na případné negativní jevy a účinně zasáhnout. S problémy se žáci mohou svěřit jakémukoliv pedagogovi, výchovné poradkyni nebo preventistce sociálně-patologických jevů.
 3. Kvalifikovaný pedagogický sbor
  Všichni pedagogičtí pracovníci splňují předepsané vzdělání, nebo si jej doplňují. Neustále se ve své odbornosti vzdělávají v různých kurzech, školeních nebo samostudiem.
 4. Individuální přístup ke každému žákovi
  U nás má dveře otevřené i žák s tělesným či lehkým mentálním postižením, každému nabídneme adekvátní úroveň studia. Věnujeme se i žákům s různými poruchami učení, v případě potřeby zpracováváme individuální studijní plán. Výuka probíhá v méně početných kolektivech, což individuální přístup lépe umožňuje.
 5. Obohacení výuky projekty, stážemi, exkurzemi, návštěvami výstav, prací na zakázkách
  Žák si učivo nejlépe zapamatuje, když vidí jeho uplatnění na vlastní oči. Ještě lepší je si věci „osahat“ nebo zkusit vyrobit. Žáci mohou zažít pocit z dobře vykonané práce, když vidí hotovou stavbu, výrobek či malbu.
 6. Slušné materiální zabezpečení školy
  Přestože škola nevybírá školné, snažíme se postupně vybavovat pomůckami zejména z vlastních zdrojů a z finančních prostředků ze zakázek. Jde to sice pomaleji, ale o to máme větší radost z každé nově pořízené věci.
 7. Vstřícnost
  Jsme vstřícní k našim žákům i zákonným zástupcům. Totéž ovšem očekáváme od nich. Za našimi zaměstnanci může přijít kdokoliv s problémem, který se budeme snažit vyřešit.
 8. Příprava na skutečný „praktický“ život
  Jak vyplývá i z názvu školy, snažíme se naše žáky již během studia připravovat na skutečný pracovní život. Žáci pracují na zakázkách a ve studentských mini-firmách. Učíme je zodpovědnosti za kvalitu a termín vykonané zakázky.
 9. Pracovní pomůcky zdarma
  Žákům učebních oborů poskytujeme zdarma pracovní oděv obuv, zdarma jim zapůjčujeme potřebné nářadí a pomůcky.
 10. Ubytování, stravování, volný čas
  Žákům nabízíme ubytování a stravování ve vlastních zařízeních zařazených ve školském rejstříku. V domově mládeže probíhají zajímavé kroužky, vychovatelky pořádají různé soutěže a turnaje, k dispozici je herna, posilovna, střelnice. Ve městě mohou žáci využít hřiště, sportovní halu, zimní stadion či kuželnu.

 

Neváhej a přijď mezi nás!